Telefon: 724 859 409

 

 

Łukasz Pakuła Stacja Obsługi pojazdów PACAR SERVIS realizuje projekt nr RPSW.02.05.00-26-0014/16 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, p.n.:

„Podniesienie konkurencyjności Pacar Servis poprzez rozszerzenie oferty o nowe usługi i udoskonalone produkty oparte na innowacyjnych rozwiązaniach”

 

Celem projektu jest rozszerzenie działalności gospodarczej o nowe usługi, poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do obróbki metali, dzięki którym możliwa będzie regeneracja zużytych podzespołów mechanicznych i ponowne ich wykorzystanie.

 

Całkowita wartość projektu:          1.182.955,71 zł

Dofinansowanie projektu z UE:        768.602,09 zł

 

Projekt polega na rozszerzeniu działalności o nowe usługi polegające na obróbce elementów metalowych poprzez toczenie, frezowanie, wiercenie i szlifowanie celem funkcji użytkowych lub przywrócenia im tych funkcji. W ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne urządzenia, służące do obróbki metali, w tym zużytych podzespołów mechanicznych, której efektem będzie regeneracja obrabianych części i umożliwienie ponownego ich użycia. Dzięki projektowi możliwe będzie wykonywanie precyzyjniej obróbki zużytych elementów metalowych, które z uwagi na uszkodzenia trafiłyby na złom. Dzięki projektowi elementy te

odzyskają swoje właściwości i ponownie będą wykorzystywane do celów własnych w prowadzonej działalności gospodarczej  oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Projekt wpłynie korzystnie na rozwój firmy gdyż dzięki samodzielnej regeneracji części, naprawa pojazdu będzie szybsza i tańsza co przyciągnie nowych klientów. Końcowym efektem projektu będzie pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki regeneracji i zastosowaniu tych samych części zmniejszy się ich produkcja i emisja substancji szkodliwych z tym związana. Ponadto efektem końcowym będzie stworzenie 4 nowych etatów pracy.