Telefon: 724 859 409

 

 Szóstaki, dnia 20.12.2017 r.

W związku z realizacją Projektu nr RPSW.02.05.00-26-0014/16 pn. „Podniesienie konkurencyjności Pacar Servis poprzez rozszerzenie oferty o nowe usługi i udoskonalone produkty oparte na innowacyjnych rozwiązaniach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi 2 Konkurencyjna Gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Beneficjent Projektu tj. Łukasz Pakuła Stacja Obsługi Pojazdów PACAR SERVIS, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Dostawa nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki i testowania podzespołów silników spalinowych".

Do Pobrania:

1. Zapytanie ofertowe z załącznikami - Zapytanie ofertowe 20-12-2017.pdf

2. Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna - Zapytanie ofertowe 20-12-2017.docx

3. Dodano dnia 21.12.2017 - - Informacja uzupełniająca zamawiającego.pdf

4. Informacja o wynikach postępowania - Informacja o wynikach postępowania.pdf